runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

mun Þu mik man dik un Þu mer an Þer

Tänk på mig, jag tänker på dig. Älska du mig, jag älskar dig.

uær Þu uin min

var du min vän (+ lämpligt namn)un Þu mær ank Þær helena kys mik kan ek dik

Älska du mig, jag älskar dig, Helena. Kyss mig, jag känner det gott.


muna = ha i tankarna, minnas

unna = älska

(här: imperfekt 2 sing resp. presens indikativ 1 sing)

Kom gärna med synpunkter!