runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

StartsidanJ RS 1928; 66 Frösön

Frösöstenen
Det här är faktiskt Jämtlands enda runsten. Som tur är innehåller den desto mer information! Förutom att det är den äldsta text som omnämner Jämtland, är det tillika det dokument som berättar om hur det gamla landskapet antog kristendomen - precis som de betydligt mer kända Jellingstenarna i Danmark. Där var det kung Harald Blåtand som runt år 985 lät resa ett mäktigt monument över Danmarks och Norges kristnande. På den här stenen är det en viss Östman som låtit göra detsamma, men över en blygsammare del av den vikingatida världen.

Runstenens öde kunde ha blivit detsamma som för flera av stenarna runt Mälardalen, nämligen som del i ett husbygge på 1800-talet. En läkare vid namn Per Rissler förhindrade dock detta tilltag 1819, och såg till att stenen restes på Runudden. Där står den inte idag, för när den stora bron som man ser i bakgrunden på bilden här intill skulle byggas, var man tvungen att flytta den till sin nuvarande plats vid landstingets lokaler. Dessutom är det kanske så att den gamla tingsplatsen faktiskt låg där den stora vägen nu drar fram.

austmąþr kuþfastaR sun · lit rai(sa stain)
þin
ą aukirua bru þisauk
h(
ąn li)t kristną eątaląnt ąsbiurn kirþi bru
triun raist auk tsain run
ąR þisaR

"Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron.
Tryn ristade och Sten dessa runor."

Till skillnad mot många andra broar, så tror man att det verkligen har byggts en vikingatida bro över vattnet i modern mening. Annars är en bro från tiden oftast en iordningställd vägbank, men här har alltså Asbjörn sett till att man kunde komma över till Frösön torrskodd redan för tusen år sedan. Ristaren tror man är inhyrd från Svearnas land - frågan är vad ilskna jamtar har att säga i ämnet!
Ormen

Tack till Stefan Arvidsson för bilderna! Jag kommer inte alltför ofta till Östersund ...
Den Östman som omnämns på stenen har kanske varit en inflytelserik lagman på Frösön vid de "jamtamot" som hölls där. Landskapet har sedan urminnes tid varit indelat i fyra fjärdingar, som sedan blev till de fyra tingslagen. Man tror att runstenen restes omkring 1050, och att Jämtland därefter räknades till Uppsala ärkestift ända fram till 1570. Av naturliga skäl har Norge haft stort inflytande på den här landsändan, och under historiens gång har Sverige och Norge skiftat vid makten. Även den norske kungen Olav Haraldsson har varit här. Säkraste belägget är när han tågade tillbaka mot Norge 1030 för att återta sitt förlorade rike, men som bekant mötte han döden under slaget vid Stiklastad. Kanske tur för honom att han dog just då, annars vet man aldrig om han fått tillnamnet "den Helige".