runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt


Jorunn

Här står det bara Jorun med normalrunorna, och det är så här det ser ut på runstenarna. Det är även det sätt som vikingarna själva helst hade sett namnet ristas. Som du ser så dubbeltecknar man aldrig konsonsanter, men utifrån kunskapen av de olika runornas ljudvärde och hur språket är uppbyggt (samt prosodin) så vet man att betoningen är akut, dvs trycket ligger på första stavelsen. Därför blir u:et ett kort vokalljud, och därmed skulle vi idag ha två n i namnet. Det är ju så du skriver, vilket är helt rätt i dagens Sverige!Jorunn

En tänkbar variant är att skriva n-runan som kortkvistruna och r-runan lite annorlunda.Jorunn

Eller varför inte helt och hållet med kortkvistrunor?


Kom gärna med synpunkter!