runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtVetlandatrakten Från Eksjö till Gränna Kalmar län Småland

Dra med musen över kartan tills du finner ett område med runstenar, eller klicka nedan.
Småland


Vetlandatrakten
Från Eksjö till Gränna
Kalmar län
Växjö med omnejd


Småland är ett skogigt och vilt land för tusen år sedan, och det är väl så än idag kanske, vad vet jag? Skojar bara! Det man kan säga när det gäller runstenar är dock att man finner dessa på de platser där man med säkerhet kan påvisa mycket tidiga bosättningar. Det gör att man kan förmoda att områdena däremellan var just både skogiga och vilda under vikingatiden i stor utsträckning. Flest antal runstenar hittar man runt Vetlanda, och totalt finns det omkring 120 kända stenar i landskapet.

Runstenarna i Småland är ganska enkelt utformade med ringa eller ingen ornamentik alls. De allra flesta av runstenarna följer den så kallade resar-formeln, men det finns några riktigt extraordinära undantag, t.ex. Nöbbelestenen (Sm 101) som omnämner England och Bath! Annars är Småland väldigt välförsett med runsristade föremål, som dopfuntar, kyrkklockor och annat från allmogen.