runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtÖrsundsbro och norra Ekoln Enköpingstrakten Trögd och trakten söder om Grillby Ullfjärden och Skokloster Uppland

Dra med musen över kartan tills du finner ett område med runstenar, eller klicka nedan.
Uppland


Norra Ekoln
Enköpingstrakten
Grillby och Trögd
Assurs sten U 617 i Bro
Ullfjärden och SkoklosterUppland är det i särklass runstensrikaste landskapet med uppemot 1300 ristningar. Att det är så beror främst på att man många gånger reste en runsten som en symbol för att man anammat den nya tron - kristendomen - men också på grund av att runstensresandet var en modenyck som nådde sin kulmen i just dessa trakter. Däremot finns det ristningar från den allra tidigaste perioden fram till medeltiden representerade, liksom de flesta typer av ornamentik och monument.

Människorna under vikingatiden bosatte sig gärna längs kusterna, eller ännu hellre på någon skyddad ö långt in i ett skärgårdslandskap. Uppland av idag ser inte riktigt ut som det gjorde för 1000-talet år sedan; då var hela landskapet betydligt mer genomskuret av långsmala vattenleder och hade en större och mer omfattande skärgård som erbjöd goda möjligheter att bo och leva i. Även flera åsar skär genom Uppland som erbjöd lämpliga färdvägar på land. Det är just vid dessa vattenleder och vägar som man hittar de flesta av runstenarna, och det är inte särskilt ovanligt att inskrifterna omtalar någon som har låtit uppföra en "bro" över ett vadställe.

Flera av de mest kända runmästarna har lämnat spår efter sig, såsom Åsmund, Visäte, Balle, Öpir och Fot. Den sistnämnde har kanske gjort de allra vackraste runslingorna vi har i vårt land, med sina böljande och smäckra former som närmast för tankarna till jugendstilen (som ju är aningen senare som stil betraktat om man säger så).

Många av de uppländska runristningarna omnämner utlandsfärder i både österled och västerled, och över huvud taget finns det gott om stenar i Uppland som berättar lite mer om den som ska minnas än bara namnen på den döde och resaren.

Det bör också påpekas att Uppsala förstås var en viktig ort under hednatiden, och att Sigtuna var ännu viktigare när riket Sverige så sakteliga började ta form. Dessutom hittar man så klart det ännu senare anlagda Stockholm inom landskapet, även om staden delas med Sörmland. Sammantaget visar det ändå hur betydelsefullt landskapet har varit genom historien, och det är förstås heller ingen slump att det är här många av Stormaktstidens viktigaste orter och herresäten återfinns. Sala med sin silvergruva och Skokloster för att nu bara nämna ett par.