runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtNorra Närke Södra Närke Närke
Dra med musen över kartan tills du finner ett område med runstenar, eller klicka nedan.
Närke


Glanshammarstrakten
Södra Närkeslätten


I Närke finner man de få runinskrifter som finns runt Hjälmaren eller ute på den platta Närkeslätten. Det är inte många som tänker på att landskapet egentligen är det innersta av Mälardalen, men det var desto tydligare under vikingatiden. Många av stenarna ligger på ställen där det faktiskt var seglingsbart för tusentalet år sedan, men som nu tillhör den myllrika odlingsbygden.

Runologiskt sett är Närke intressant av den enkla anledningen att de stenar som finns visar drag av både den sydsvenska ristningstraditionen och den mer utvecklade tekniken runt Mälaren - det är alltså en gränstrakt. De flesta av runstenarna har bara en enkel resarformel, men det finns några undantag. Det kanske mest anmärknigsvärda är det faktum att de flesta av stenarna saknar kristna inslag, och man kan alltså inte veta om resarna varit hedniska eller inte.