runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtNä4 Nä4 Nä8 Nä19 Nä9 Nä11 Nä15 Nä12 Nä13 Nä14 Nä18 Nä20 Nä20 Södra Närkeslätten
Klicka på en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Södra Närke


Nä 4 Riseberga kloster
Nä 12 Stora Mellösa
Nä 18 Hovsta
Nä 8 Kräcklinge
Nä 13 Stora Mellösa
Nä 19 Täby kyrka
Nä 9 Vesta
Nä 14 Rönneberga
Nä 20 Vintrosa
Nä 11 Hummelsta
Nä 15 ÅsbyI Närke finner man de få runinskrifter som finns runt Hjälmaren eller ute på den platta Närkeslätten. Det är inte många som tänker på att landskapet egentligen är det innersta av Mälardalen, men det var desto tydligare under vikingatiden. Många av stenarna ligger på ställen där det faktiskt var seglingsbart för tusentalet år sedan, men som nu tillhör den myllrika odlingsbygden.

Runologiskt sett är Närke intressant av den enkla anledningen att de stenar som finns visar drag av både den sydsvenska ristningstraditionen och den mer utvecklade tekniken runt Mälaren - det är alltså en gränstrakt. De flesta av runstenarna har bara en enkel resarformel, men det finns några undantag. Det kanske mest anmärknigsvärda är det faktum att de flesta av stenarna saknar kristna inslag, och man kan alltså inte veta om resarna varit hedniska eller inte.