runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 8 Kräcklinge 

Stenen i muren
Denna sten har inte behandlats särskilt väl av bönder och andra, varför den är nästan helt nedsliten. Den står precis vid ingången till kyrkogården runt Kräcklinge kyrka.

Troligen har den varit en lockhäll till en grav, snarare än en rest sten, eftersom det inte finns någon rot eller bas, vilket tarvas vid en resning. Det skulle kunna betyda att stenen är från tidigt 1100-tal.

Detta är ytterligare en av Närkes runstenar som är svårbegriplig, för att inte säga oläslig. G. Stephens kunde på 1800-talet få fram något i stil med att den och den har rest stenen, och att ortnamnen Kumla och Mosås finns med. Tveksamt!

Rik ornamentik av en konstnärligt skicklig ristare som använt sig av stenens naturliga ojämnheter för att få reliefverkan. Däremot verkar ristaren inte ha varit lika säker på att stava.


nu + eturkn + kn...i + rstui +
sitn + -... + ...--busn...--...ku...rsau x

Det enda man kan få ut av denna fragmentariska skrift är att det kanske står "...reste sten...", men mer är det inte.

I en anteckning av J.G. Hallman från 1725 kan man läsa följande:

Denna häll ligger till en bro twert öfver Landswägen, ther hon legat
öfver 150 åhr, som en 100 åhrs gammal gubbe i Kräklinge berättat
för Magist. Hallman, som sade at hans fahrfader tagit henne ifrån
Korskulle och henne ditlagt. Kan illa läsas.

Stenen har alltså stått på den så kallade Korskullen vid vägkorset mot Väsby. Därefter låg den länge som en brosten tvärs över landsvägen, vilket kan förklara den mycket slitna ytan. När stenen väl återuppställdes på Väsby äng knorrade de vresiga bönderna, som menade att den hindrade jordbruket. Efter diverse turer fram och tillbaka slogs stenen helt sonika sönder av de sura bönderna, men runt 1900 reparerades den och ställdes på sin nuvarande plats i kyrkogårdsmuren. Där får den förhoppningsvis stå lite mer fredat i framtiden också.

Kräcklinge kyrka är en sevärdhet den också, med gamla anor och en synnerligen fin klockstapel på kyrkogården.
Klockstapeln

Klockstapeln utanför kyrkan