runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 4 Riseberga
(nu i Örebro läns museum)

Stenfragmentet på museet
Det här är ingen egentlig runsten som har stått upprätt, utan en runristad gravhäll. Den liknar på sätt och vis Nä8 i Kräcklinge, och det är ju inte alltför långt mellan kyrkan och Riseberga klosterruin.

Denna sandstenshäll påträffades i ett gärde 1902, och enligt en artikel i Örebro Dagblad från 1913 hittades även bildstenen Nä5 samtidigt. Vidare kunde man läsa att några arbetare i trakten av Riseberga funnit flera bitar av "märkvärdiga stenar med ornamenter och konstiga bokstäver". Man har tydligen visat några exempel på detta i dikeskanten!  Dessa stenar, fragment och hällar har tydligen lämnats vind för våg eller burits upp till herrgården under årens lopp...

Tydligt huggna runor i ram runt hällen, som troligen har varit ett lock till en gravkista av sten. Därför kan formuleringen "resa sten" verka konstig, men har denna stenkista haft resta gavlar, så varför inte? Eller också har traditionens makt varit tillräckligt stor för att ristarna ska fortsätta skriva på "runstensvis" även på lockhällar och andra föremål....t x reisa x merki x iftiR x faþu...

"... lät resa minnesmärket efter (sin) fader ..."

Bilden är tagen med tillstånd av Lars Skoghäll på Örebro läns museum - bara så alla vet!

Det är inte utan att man undrar hur många runristade stenar och andra föremål som försvann när Riseberga kloster byggdes; för att inte tala om hur mycket som försvann när klostret sedermera revs. När man sedan kan läsa sig till att bönderna i trakten ofta stötte på fragment av runstenar och annat långt upp i modern tid utan att något gjordes för att bevara fynden, så blir man onekligen lite förtretad. Vart tog stenarna vägen sedan de hamnat vid herrgården? I skriften Den helige Eskils biskopsdöme av S. Lindqvist från 1915 kan man läsa att det "vid plöjning observerats åtskilliga runristade hällar, tydligen inom en med dem samtidig begravningsplats". En gavelsida och ett par fragment utan runor finns på museet, men var finns resten?