runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 26 Glanshammar kyrka 

Runstenen i kyrkväggen
En ganska vacker sten, men det är svårt att se på grund av att bergarten är svart granit och den imålade färgen är mörkröd. Tveksamt om den såg ut på det viset när den var ny, men RÄ målar som bekant alla runstenar i samma röda nyans.

Stenen sitter inmurad några meter upp på kyrkväggen i Glanshammar. Man tror att den sitter på samma plats som den gjorde då kyrkan byggdes på 1100-talet, vilket betyder att den blev en del av kyrkan bara ett hundratal år efter att den ursprungligen restes.

På senare år har den vitrappade väggen inkräktat på en del av den nedre runslingan, så att ett namn har gått förlorat. Namnet lär väl bli synligt igen vid nästa renovering eller fasadputs om sisådär 128 år eller så.

Troligen en parsten med Nä 27. Beteckningen 'merki' betyder alltid att stenen har ingått i ett större minnesmärke med två eller flera resta stenar. Kanske är ursprungsplatsen det gravfält som ligger nordost om kyrkan?

þorkeR : auk : tu---a : litu : kera : merki ---R : bruna
: faþur : sin : auk :
moþur : sina : hulmu

"Torger och Tu(lik)a lät göra minnesmärket (efte)r Brune,
fader sin, och sin moder Holma."

Stenen har en tät ornamentik som är ristad av en skicklig konstnär, kanske samme man som i Urvalla (Nä 32). En elegant drakslinga som hålls ihop av ett iriskt koppel, och i mitten på stenen finns ett fyrfotadjur istället för ett kors. Runorna fortsätter in i virrvarret av slingrande drakarmar och annat på stenens mitt. På bilden till höger ser man den något ovanliga formen på s-runan, ett så kallat stol-s.
Stol-s
Insidan
Glanshammars kyrka är en vacker kyrka med gamla anor och bevarade medeltida takmålningar. Här finns tre av Närkes runstenar och dessutom lär det finnas en inmurad någonstans i närheten av den nuvarande ingången. Den går under beteckningen Nä 28, men inte ens Bureus kunde se den på sin tid. Däremot har han skrivit vad Lars Mårtenson har beskrivit (se vidare texten nedan). Inskriften lär ha varit:

"Sven lät resa stenen efter sin fader Gunnvat, Rodlögs make. Gud hjälpe hans själ..."

Det är bara att hoppas på att stenen kommer i dagen vid någon framtida restaurering eller ombyggnad (om 128 år eller så).

Kyrkans vackra innandöme
En lustig historia kring runstenarna i och kring kyrkan är den om fältväbel Lars Mårtenson. Han kände tydligen självaste Johannes Bureus och ritade av stenarna i Glanshammar i en liten bok som Bureus så småningom fick tag på. Mårtenson tillhörde Närke-Västmanlands regemente år 1640, och upptogs som fänrik i Gustaf Anreps kompani 1648. Ett år senare dog han i Prag, men hans minne lever tack vare de avritningar han gjorde helt på eget bevåg!

Kyrkan sedd utifrån. Lägg märke till runstenen som sitter tre meter upp på väggen vid det närmaste hörnet. Den delen av kyrkan är alltså ett av de äldsta partierna.


Kyrkan