runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 27 Glanshammar kyrka 

Murstenen
Nä27 är ett fragment av en sten som troligen har varit en sten med enbart ornamentik. Den finns bevarad som en del i kyrkogårdsmuren till Glanshammars kyrka. Muren har tidigare varit täckt av murbruk, och rester efter detta finns kvar på stenen.

Hofberg menade att det här är den saknade Nä 28, och att kanterna på stenen har blivit avhuggna för att passa in i bogårdsmuren. Runorna ska därmed ha gått förlorade. Så är det säkerligen inte, utan Nä 28 ligger nog fortfarande dold inne i kyrkoväggen tills vidare.

Stenarna i själva kyrkan kan ha hört ihop, och då skulle alltså denna vara en del av ett monument - ett så kallat 'merki'. Stenen har då troligen varit en parsten med Nä 26, eftersom ornamentiken är så överensstämmande.
Ristaren kan vara densamme som har gjort stenen i Urvalla, Nä 32. Det finns flera likartade drag i framför allt ornamentiken så klart, men även namnen på stenarna är lätta att hitta samband emellan.

Den här stenen har förmodligen varit ganska smal även från början, men betydligt högre (längre) än vad den är idag. Det kan man om inte annat klura ut genom att se hur kraftigt tilltagen rotändan är (alltså den del som ska vara under jord). Toppstycket saknas som synes, men nog har stenen varit helt utan runor, och således en bildsten, redan när den gjordes.


En närbild på vad som kan vara ett drakben.
En drakklo