runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 15 Åsby, Stora Mellösa

Åsbyblocket
Det här är ett runblock som ligger i en sluttning alldeles intill en trädgård vid Åsby gård. Det är den enda sten i landskapet som nämner ett ortnamn, nämligen Vinön, men slutet är så pass svårläst att det lämnar den hugade goda tolkningsmöjligheter.

Runblocket har även en så kallad offerskål inhuggen i ytan, och  N G Djurklou (Närkes främste fornminnestecknare) har antagit att här har hållits offer vid hedniska ceremonier. Enligt Djurklou stod de blotande hedningarna vända mot Hjälmaren och fick både solen och vattnet i blickfånget under riten. Dessutom fanns det en helig källa alldeles i närheten (nu stensatt), vilket ytterligare ska ha förstärkt platsens magiska innehåll. Nu har Hjälmaren dragit sig undan, dels pga landhöjningen, dels via sjösänkningen, men visst går det att fantisera om hur det kan ha sett ut när man står där vid åkerkanten.

Dybeck avfärdar att blocket har varit en offerhäll, och för det talar det enkla faktum att gropen finns mitt i själva runslingan - alltså är det troligare att gropen är av senare datum än runorna.

anuatr : let : hika : stin : þana : eftR : buli : --þur : --n
: han : uaþ : tuþ : i : uinyu : þ- : f-...ubiu a-s-uar :

"Anund (Arnvatr?) lät hugga denna sten efter Bolle, sin fader.
Han blev död på Vinön..."
Sophus Bugge gav en fantasieggande tolkning av slutorden:
... hann varð døðr
í Vinøyu;
þá fiór ans uppi,
é vá.
"Han fann sin död på Vinön; så länge han hade liv, kämpade han."
Gropen

"Offerskålen."

Stenytan lite närmare

Från skålen till ormhuvudet är inskriften tämligen svårläst, och flera tolkningar har gjorts. Det är frestande att tro att Vinön är samma Vinö som ligger som en solande val i Hjälmaren, men det låter onekligen lite mesigt att minnas någon som dött bara någon kilometer därifrån om man jämför med englandsfarare eller väringar i Miklagård. Jag tror ändå att det måste vara Vinön i Hjälmaren som menas. Slutet är vad det verkar skrivet på fornyrdislag (en långrad).


"uinyu", alltså Vinön
Djurklou nämner också att en gammal man berättat hur man förr i tiden hade gillen med sång och glam runt stenen, och att gropen då tjänade som hållare åt dryckeskannan. DET verkar troligare än en offerskål från Hedenhös tid!

Vissa likheter med Kung Sigges sten (Nä31) kan skönjas, och det är inte långt fågelvägen över sjön. Likheterna består i själva ristningens utseende, men knappast storleken på runstenen!

Stenblocket ligger i en åkersluttning alldeles på tomtgränsen till ett av husen i Åsby. Om du har vägarna förbi, så glöm inte att fråga om lov hos husägaren eftersom man måste gå över tomten för att komma runt häcken och vidare fram till stenen.

Vinön