runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtMin sten Nä4 Nä18 Nä18 Nä20 Nä34 Nä32 Nä30 Nä31 Nä27 Nä23 Nä26 Nä29 Glanshammarstrakten
Klicka på en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Glanshammarstrakten


Nä 4 Riseberga kloster
Nä 26 Glanshammar Nä 31 Lunger
Nä 18 Hovsta
Nä 27 Glanshammar Nä 32 Urvalla
Nä 20 Vintrosa
Nä 29 Apelboda
Nä 34 Nasta
Nä 23 Glanshammar
Nä 30 Äversta
Min sten


I Närke finner man de få runinskrifter som finns runt Hjälmaren eller ute på den platta Närkeslätten. Det är inte många som tänker på att landskapet egentligen är det innersta av Mälardalen, men det var desto tydligare under vikingatiden. Många av stenarna ligger på ställen där det faktiskt var seglingsbart för tusentalet år sedan, men som nu tillhör den myllrika odlingsbygden.

Runologiskt sett är Närke intressant av den enkla anledningen att de stenar som finns visar drag av både den sydsvenska ristningstraditionen och den mer utvecklade tekniken runt Mälaren - det är alltså en gränstrakt. De flesta av runstenarna har bara en enkel resarformel, men det finns några undantag. Det kanske mest anmärknigsvärda är det faktum att de flesta av stenarna saknar kristna inslag, och man kan alltså inte veta om resarna varit hedniska eller inte.