runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Min sten i Frövi

Min sten
Den här präktiga runstenen står uppställd utanför vårt hus hemma i Frövi! Den restes i september 2009, och är således ett verk av mig själv. Det syns på ornamentiken att det är en ovan ristare både vad gäller komposition och innehåll, men den har sina företräden ändå. Det som framför allt är lite udda är annars stenens form, som närmast kan liknas vid ett ägg. Det är inte utan att tankarna förs en smula till Karlevistenen på Öland, om man bara ser till själva stenbumlingen. Tjockleken gör emellertid att den här stenen även har fått en extraslinga på högra sidan (se nedan).

Sten och hus

Jag har valt att göra en vikingatida inskrift, men det finns vissa ord och några mindre grammatiska felaktigheter som avslöjar att detta inte är ett försök till historisk förfalskning. Den store Kalle Runristare på Adelsö brukar måla upp sina stenar på ett sådant sätt som de troligen såg ut för tusen år sedan, och jag har valt att göra detsamma, istället för att ha den typiska röda ifyllningen. På vissa av bilderna ser man dock stenen som den såg ut innan jag målade om den.

Förutom den traditionella "runresarformeln" finns det en extraslinga med en hyllning till Blixtarna samt en slutkläm i versifierad form.

Namnet Samuel i närbild

helena : lit : raisa : stin : þina : at : fia : auk :
rebeka : auk : gabriela : tutur : sina : uk : at :
samuel : sun : sin x
x
þaun : uoru : blikstaR : bestr : o : froui x
hefir· born
· burit : helena· fiuri·
þeira· er· alra· stafan· faþir x
bertil
· rita   staf· risti

"Helena lät resa denna sten efter Fia och Rebecca och Gabriella, döttrarna sina, och efter Samuel, sin son.
De voro de bästa Blixtarna i Frövi.
Fyra barn har Helena fött; Staffan är far åt dem alla.
Bertil rätade (stenen). Staff ristade."
Formuleringen med "de bästa Blixtarna" är inget skryt, utan var ett tämligen vanligt sätt att formulera sig på, och är snarare en sorts välgångsönskning kan man säga. Bertil (Jansson) är den som ordnat med det praktiska kring själva resandet, och han har därför förärats med sitt namn mitt på stenen!
Samuel
Ristaren (läs Staffan Blixt) verkar ha varit tämligen ovan, men runorna är ändå välhuggna och lätta att läsa. Ett typiskt drag är att a- och n-runorna på de flesta ställen där de förekommer är av den så kallade kortkvist-versionen (se t.ex. a i Samuel här ovanför).
Sidoslingan

Slutet på inskriften är skriven i metrisk form och transkriberad lyder den:
hæfir born borit
helena fiuri.
þeira er allra
staffan faðir.
Direktöversatt skulle det kunna bli ungefär:

Haver barn fött
Helena fyra.
Till dem alla
är Staffan fader.

På modern svenska blir det således Fyra barn har Helena fött, och Staffan är far till dem alla!

Här syns tydligt ormen som slingrar sig på stenens högra sida och bildar en sorts slutvinjett. För den som undrar om Frövi har något med asaguden Frö eller Frej att göra, så är det troligen INTE så. Det finns fler Frövi eller Frösvi runtom i Sverige, och efterleden -vi betyder offerplats eller helig lund eller så. Men det Frövi som vi bor i är ingen gammal blotplats till guden Frejs ära, utan högst troligt en omskrivning av Froh-viðr. Det kan enklast översättas med "grod-skogen". Jämför engelskans frog, för det är samma ursprung!

Vill DU ha en egen runsten så är det bara att kontakta mig!

Fler bilder på denna stens tillblivelse hittar du här.

Ormarna på stenens mitt är nästan huggna i relief
Frövi i närbild
Ormarna på mitten
En närbild på ordet froui, som blir till ortnamnet Frövi. Här under ser man istället blikstaR, som ska vara en beteckning för vårt efternamn Blixt. Det är alltså Blixtarna i Frövi som omnämns på denna runsten!
Blixtar