runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 12 Stora Mellösa 

Stenen vid kyrkans ingång
Den här runstenen står uppställd utanför Stora Mellösas kyrka. Detta är ytterligare en så kallad götisk sten, dvs helt utan ornamentik och bara ett enkelt runband. Kanske är det samme ristare som i Vesta (Nä9), eftersom de dels påminner om varandra, dels uppvisar tveksamheter i stavningen.

Stenen fanns på 1600-talet inmurad i själva kyrkan som tröskelsten "Uthi Söderkyrkieporten", och låg där till åtminstone 1830-talet. Från 1833 började man nämligen med en restaurering av kyrkan, och i samband med det flyttades runstenen till kyrkogårdsmuren. Där hamnade den halvvägs ner i marken, så drivande krafter i Föreningen för Nerikes Folkspråk och Fornminnen krävde att församlingen tog sitt ansvar och flyttade fram stenen igen. Sin nuvarande plats har den sedan 1952.

I  Närkes runinskrifter är avslutningsorden från Run-Janne, eller Sven BF Jansson som han hette: "Att ristaren icke har varit någon särskilt framstående runmästare är uppenbart." Ganska elakt, men ganska sant!

: ika : let : rietR : eftR : asl : stukn : sin :

"Inga lät resa (denna sten) efter Aslak, sin styvson"

Så står det på skylten bredvid, och det är G. Stephens tolkning, men det sista namnet kan lika gärna vara Asl, som var ett tämligen vanligt namn i trakten. Lite udda stavning här och var, tex 'rietR' och 'stukn'. Det sistnämnda ordet anses vara skälet till att ristningen är asymmetrisk - det ser ut som om det borde finnas med två runor till för att komma i jämnhöjd med vänstersidan. Klämmer man in 'su' i 'stukn' blir det 'stuksun' som betyder styvson, och ristningen blir både innehållsligt bättre och mer proportionerlig.
stukn