runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 13 Stora Mellösa kyrka 

Stenen i vapenhuset
Det här är det större stycket av en kalkstenshäll som hittades vid en restaurering av kyrkan 1937. Det låg som en pelarbas till ett valv från 1400-talet. En mindre bit finns i ett förvaringsrum intill, och det är på denna lilla bit som ordet 'auk' står ristat.

År 1952 murades fragmentet in i vapenhusets vägg utan Riksantikvarieämbetets tillåtelse, och till på köpet hamnade stenen upp och ner! Det är således fotändan som är uppåt på bilden. Bredvid fragmentet står ett så kallat gravklot.

Många lärda män hävdar att detta har varit en del av en gravkista av s.k. Eskilstunatyp, men det finns egentligen inget som talar emot att det lika gärna kan ha varit en rest sten som styckats i bitar. Tycker jag. Det som talar för att det rör sig om en lockhäll är ristningens goda skick. Det kan till och med vara så att den Spjallbode som omnämns faktiskt är den bonde som på 1100-talet gav bort mark för att bygga den första kyrkan i bygden! Spännande i så fall!

sbialbuþi : l ... auk : ...

"Spjallbode lät ... och ..."

Ornamentiken är något annorlunda än på många andra håll i Närke, och stenen måste i ursprungligt skick varit ganska imponerande och vackert huggen. På närbilden här intill ser man (om man tittar noga) att ristningstekniken har varit att göra små prickar efter varandra, vilket inte är alldeles vanligt. Spiallbuði är ett intressant namn, som även finns på en sten i Uppland, nämligen U 865 Vik.

Spjallbode betyder troligen "budbärare", och man kan jämföra med fornengelskans spellboda, som betyder 'messenger, prophet, public speaker, ambassador'. Förleden i namnet, spiall, betyder 'berättelse, nyheter, samtal' etc, och spialli betyder 'samtalsvän' eller 'umgängesvän'. Ordet guðspiall betyder 'evangelium'. Detta har förmodligen fått till följd att man när det begav sig kunde utläsa att en guds budbärare har varit här och sagt till församlingen att bygga denna kyrka. Tro´t den som vill!


Stora Mellösa kyrka
Stora Mellösa kyrka