runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 865 Vik

Vikstenen
Det här är som synes en skadad sten, som endast är bevarad till viss del. Den omnämns redan av Bureus och Rhezelius på 1600-talet, men då den inte finns med i Bautil antar man att den har varit delad i mindre fragment redan då. Idag står den här lagade versionen vid allén fram till Viks slott.

Spjallbode

Se även Nä 13 Stora Mellösa kyrka för info om namnet Spiallbuði.

... ulfas · auk ueþralti · rai ... þin ·
iftiR
· sbialbuþa · faþur · sin

"Igulfast(?) och Väderalde reste denna (sten)
efter Spjallbode, sin fader."

Dybeck fann dessa runstensfragment i mitten på 1800-talet och trodde då att det rörde sig om ett nyfynd. Saken är väl snarast den att ingen riktigt brytt sig om de sorgliga resterna efter stenen i detta runstenstäta område. Greve von Essen på Vik lät doch foga ihop bitarna och resa dem vid en liten bäck som rinner vidare ut i Lårstaviken. Problemet vara bara att den gode greven klagade på att de inte passade ihop så bra, men det egentliga problemet var nog grevens okunskap - bitarna satt fel! Detta åtgärdades 1946 och i samband med det fogade man samman stenarna med cement.

Namnen är ovanliga, och det första kan förstås vara ett Holmfast lika gärna. Det sällsynta Veðraldi finns bara här och på ytterligare två uppländska stenar.

Viks slott är idag i första hand en konferensanläggning, men omgivningarna i sjökanten är sevärda med naturstig och flera bevarade kulturbyggnader.
Viks slott