runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 868 Ransta

Ranstas sten
Det här är bara ett fragment av en runsten som nog har varit ganska ståtlig som ny. Ornamentiken är vackert böljande, och lägg särskilt märke till att rundjurets framben blir någon sorts åttaformad slinga. Dessutom saknas det märkligt nog ett öga på drakens huvud!

Stenen står i en stenig beteshage vid vägen mellan Säva och Ölsta. Den finns omnämnd redan av Bureus på 1600-talet, men inte ens då kände man till något om stenens övriga delar. Det ska även ha funnits ett par bautastenar i närheten, men de är omkullvräkta och överväxta eller försvunna.

Namnet Ofeg är lite kul eftersom det idag närmast betyder "en som inte är rädd". Då betydde det snarare "den icke dödsmärkte"- feg var nämligen den som bleknade, släppte sina vapen och flydde från fienden på slagfältet. De flesta som gjorde så slutade sitt liv med ett spjut eller en yxa i ryggen; de var sålunda redan märkta av valkyriernas dödsritt!

ofahr · auk · biarn · litu ·
... ori

"Ofeg och Björn läto ..."

De tre runorna på slutet av inskriften kan i princip ha ingått i vilket ord eller namn som helst, så det är inte ens lönt att göra en gissning.

Vägen som leder till denna runsten från stora landsvägen slingrar sig fram i det uppländska landskapet längs samma sträckning som den kanske gjorde under medeltiden, och kanske till och med som under vikingatid. Man passerar hur som helst denna gamla kvarnbyggnad!
Bron vid kvarnen över Säva å