runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 842 Hållberga

Hållbergastenen
Den här stenen står intill vägen vid Hållbergas gamla diversehandel. Redan Bureus har med den i sitt verk Monumenta Sveo-Gothica från 1624. Det är tack vare den avbildningen som man vet vad som har stått på de skadade partierna av stenen. Enligt äldre anteckningar låg stenen länge i en äng en bit från den nuvarande platsen, så de saknade stenstyckena ligger kanske kvar - överväxta och bortglömda.

Namnet Ingefrid har man funderat över inom de lärda kretsarna. Kanske är det så att det egentligen rör sig om ett tidigt belägg för namnet Ingrid? Är det Ingefrid måste det i så fall ha blivit en felristning.

Som man kan se på bilden är stenen verkligen i behov av en uppfräschning (maj-06). Runslingan följer stenens kant, ett enkelt kors har funnits i dess topp och mitt på stenen reser sig runslingans drake för att bita sig själv i svansen. Påminner starkt om U 840!

infri(þ) · lit · rita · stain · ftiR · þorþ · (broþur si) ...
hulm(kiR
· lit x kira merki at hulms) ...

"Ingefrid lät uppresa stenen efter Tord, sin broder. Holmger lät göra minnesmärket efter Holmsten."

En lustig detalj är att det faktiskt är två olika personer som vill minnas två andra personer, trots att de är ristade på samma sten! Ovanligt. På den ena står det lit · rita · stain och på den andra lit x kira merki. Förmodligen ville ristaren helt enkelt variera runstensformeln. Ristaren tros vara Öpir på något osäkra grunder: han använder gärna ftiR i sina ristningar; han skrev ibland lit · rita och både ornamentik och runformer påminner om Öpirs stil.
Trädallé
Häftigt ljus den där majdagen ...