runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 841 Dalby kyrka

Stenen i väggen på framsidan
Den här stenen heter inte U 841, men eftersom det ska finnas ytterligare ett fragment någonstans i kyrkans vägg som har det namnet, och som dessutom verkar höra ihop med denna, så kallar jag ändå stenen för U 841. Enligt Johannes Bureus ska det nämligen finnas

"Tu styken i Dalby Kyrkemur"

men dessa verkar ha försvunnit i samband med en ombyggnad av kyrkan år 1659.

Det ena av dessa stycken hade enligt Caspar Cohl inskriften: ... t · raisa x s ...
och det andra: ... -r sin

Det går ju inte att avgöra om de tre fragmenten har hört ihop, men visst verkar stenen på bilden vara fortsättningen på det första runstensstycket? Nedan ses hur högt upp på väggen fragmentet är placerat.

... ain x ef ...

"... stenen efter ..."

Troligen är det den översta delen av runstenen man ser, eftersom korset sitter där det gör. En krok från ett rundjur skymtar fram till höger på fragmentet och det verkar ha varit en stilren ristning att döma av det lilla man ser!

Se även U 840.
Stenen som den ser ut från marknivå