runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 861 Norsta

Norstastenen
Den här slingriga runstenen hittar man precis vid infarten till allén mot Viks slott. Tidigare stod den rest en bit ute i åkern som man ser i bakgrunden, och det var i samma åker som man hittade den sönderslagna stenen. Man har förgäves sökt de resterande delarna, men åtminstone en del har slarvats bort efter att stenen först hittades!

Både Bureus och Peringskiöld nämner stenen, men vare sig Celsius eller Dybeck har sett den under sina resor i trakten, så den har legat dold länge innan den återfanns 1869.

Namnen på stenen är alla mycket ovanliga (utom Sven), och här ser man ett typiskt exempel på så kallad variation i namnskicket. Pappan hette Sigtorn, och två av sönerna slutar på -torn de också. Detta var ett ganska vanligt sätt att visa familjetillhörighet under vikingatiden. þorn betyder 'törnbuske' eller 'tagg'. Troligen är det Sigtorns söner som omnämns i slutet, men säker kan man inte vara eftersom vi inte vet om det ska stå något i still med "efter broder sin".

Flicknamnet är väldigt sällsynt, och enda kända belägget förutom på denna sten är faktiskt från den isländska Hervararsagan som berättar att kung Inge den äldre hade en drottning vid namn , eller Mær som det heter på forn tunga. Hon var syster till Blot-Sven, som var en hednisk kung i Sverige en period under andra delen av 1000-talet. Som kuriosa kan nämnas att samme Blot-Sven har antagits varit son till - Ingvar den Vittfarne!

Ornamentiken är väldigt speciell med flera småormar som ringlar och slingrar över hela ytan. Synd bara att inte hela stenen är bevarad!

Bäcken som också slingrar sig vid allén mot Viks slott

sihikþurn · ...(risa · stin) · uk · bru · kera : at : aterf : sun :
uk
· at · mai : tutor : sin : eþorn : uk : suen : uk · uikþu-
...
· sikb ... R · isi

"Sigtorn ... resa sten och göra bro efter Ådjärv, (sin) son,
och efter Mö, sin dotter. Etorn och Sven och Vigtorn ..."

Brate har dragit lite väl långsökta slutsatser av de namn som finns på stenen, och menar att det faktiskt är just Blot-Sven och Mö som ristningen omnämner! Det låter nu inte alltför troligt, särskilt som stenen är utrustad med ett kristet kors och det faktum att Blot-Sven var verksam i Strängnäs-trakten.
Bäcken vid allén