runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 856 Frövi

Stenen vid smedjan
Den här skadade runstenen finner man utanför en nedlagd gammal smedja i närheten av gården Frövi. På 1600-talet fanns det en del till bevarad, nämligen toppstycket, men den biten har nu gått förlorad. Tack vare gamla avbildningar i Bautil vet man dock att ett litet kors prydde inskriftens översta del, och att runorna var de som nedan står inom parentes.

Stenen stod från början nere vid Säva å, men då den delvis sjunkit ner i strandkanten flyttades den upp på fastare mark 1867. Det visade sig dock att även den platsen var tämligen sank, så halva inskriften var osynlig ett antal år senare. År 1946 lät man resa den på nytt där den nu står.

Stenen är mycket illa medfaren, och tycks ha varit så redan i historisk tid. Dessutom är ristningen ganska grund, och bitvis finns otydliga skissartade linjer som ristaren tydligen inte har fullföljt.

Se även U 857 en bit bort.

hukal-r · ---r- ... (in þin- at) ... u- auk bru k-rua

"... denna sten efter ... och göra bron."

Namnen är förlorade på denna sten, men jag har en egen teori om inskriftens innehåll. Det första namnet kanske kan ha varit Hugalfr, i betydelsen 'Stor-Alf'. Det andra namnet verkar ha varit ett kvinnonamn som slutat på -vi, t.ex. Hallvi eller liknande. De övriga orden följer naturligtvis resar-formeln:

...lit raisa stain þina at -ui auk bru kerua

Eget förslag (vilket i och för sig har ringa värde, men ändå) på vad det kan ha stått blir således:

Hugalf lät resa denna sten efter Hallvi och göra bron.
Småkryp

Ett småkryps liv på en runsten