runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 848 Torresta

Ristningen på blocket
Det här är inte en egentlig runsten, utan snarare ett runristat stenblock. Det är då lite lustigt att det i inskriften står "läto resa", eftersom den knappast kan kallas en rest sten. Möjligen kan det vara så att stenen lutade en smula innan man ristade runorna, och på det viset har man rätat upp sidan för att den ska synas bättre. År 1946 var man tvungen att göra just det - att räta upp den alltså - för hela blocket hade satt sig. Runorna lutade sig nämligen ner mot marken, och det var inte så lätt att läsa inskriften då!

Annars är inskriften känd redan av Bureus, som själv gjorde en uppteckning av stenen den 13 september i Herrens år 1639:

I Härresta i Åker Sokn giärdet nordan til
vid Almänna Vägen. Jordfaster.

Även Dybeck har skrivit om stenen, och då nämner han också en annan sten som ska ha funnits i närheten, men som bönderna sa hade använts som vägfyllning. Nedan ser man blcoket på lite håll.

rikuiþr · auk biurn · litu raisa stain þina eftR þostain

"Rikvid och Björn läto resa denna sten efter Torsten."

En enkel runresarformel, men för ovanlighetens skull vet man inte vilket förhållande Torsten hade med de två som låtit göra ristningen. Var han far eller bror eller en saknad skeppskamrat? Plats saknas knappast i slingan, så det är lite märkligt.

Namnet Rikvid är tämligen ovanligt i runristningar, men desto vanligare under medeltiden. Det tycks hur som helst vara ett typiskt svenskt namn, för man har inte hittat belägg i vare sig Danmark, Norge eller på Island.
Stenblocket sett från andra sidan vägen