runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 857 Frövi

Frövistenen
Det här är en runsten som till utseendet påminner om många sörmländska runstenar, och den visar till och med drag av vissa Ingvars-stenar. Ett prydligt ringkors i stenens mitt omgärdas av en orm med glosögon sedd uppifrån.

Stenen hittades 1868 halvvägs ner i Sävaån, och var tänkt som en trappsten till en stuga i närheten. När man vände på den upptäcktes dock runorna och greve von Essen på Viks slott kontaktades, eftersom fyndet gjordes på hans ägor. Stenen restes på andra sidan ån, men senare byggdes lador och andra hus alldeles i närheten, så 1946 flyttades den till sin nuvarande plats. Det är gården Frövis staket som syns bakom runstenen på bilden.

Man antar att Sävaån har varit en duglig vattenväg för vikingatidens skepp, och stenen har säkerligen synts väl från sjösidan. Färdvägar och ättebackar är som bekant de vanligaste platserna för runstenar!

Se även U 856 en bit bort längs vägen.

ihulbiarn + auk + fastlauh ... x stain + þina + aftir + anut
+ kuþ hibi x ant hans

"Igulbjörn och Fastlög ... denna sten efter Anund.
Gud hjälpe hans ande."

Som kuriosa kan nämnas att jag lustigt nog bor i ett lite större Frövi, som ligger i Västmanland. Här rör det sig nog om ett "riktigt" Frövi, dvs Frejs vi (=blotplats), medan min lilla bruksort troligen fått sitt namn av froh (groda) och viðr (skog), alltså grodskogen.


Vårblommande vitsippor kan man få se under runstensjakt!
Vårvitt