runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 867 Salnecke, Gryta

Stenen i vägrenen
Den här runstenen står vid en liten grusväg från Örsundsbro till Gryta kyrka, alldeles i kanten av en stenig beteshage. Som man kan se på bilden står stenen lutad mot ett större stenblock, och det beror helt enkelt på att runstenen saknar fotstycke. Ristningen går alltså hela vägen ner till den nedre kanten. Det lilla stycket nere i vänstra hörnet saknades på 1600-talet, men återfanns under stenen när den skulle flyttas på Dybecks tid! Runstenen stod då på sin ursprungliga plats, invid den gamla Eriksgatan, men i modern tid flyttades den på nytt, varpå det lilla stycket försvann igen, för att slutligen hittas en (får vi hoppas) sista gång.

Själva ristningsytan är ganska skadad pga av att den har härjats av väder och is genom åren. Dessutom är det en ganska amatörmässigt utförd ristning om man ser på linjerna och ornamentiken.

En lustig detalj är att Tjälve måste ha byggt bron medan han ännu levde, och då som minne över sin dotter Bolla. Men någon sådan sten finns inte rest, så sönerna och hustrun lät resa den här stenen som minne över sin far och man, samtidigt som bron och systern omnämns. Elegant lösning!

+ þialfi + kiarþi x bro x at bulu x totuR sina + ali +
ok + olaifr + litu hakua + at +
þialfa + faþur sin +
ika + at uer sin + ku
þ + liti + sal þaira

"Tjälve gjorde bron efter Bolla, sin dotter. Ale och Olev
läto hugga (stenen) efter Tjälve, sin fader, Inga efter sin man.
Gud give lättnad åt deras själ."
Ale kan likagärna vara ett Alle, och Bolla skulle kunna vara ett Bula eller liknande, även om det inte finns några andra belägg för det. Det troliga är att det rör sig om ett smeknamn på systern, och att hon egentligen hetat Bödvild eller Borghild eller så. Om det vet man förstås intet!
Hotande väder
Ett hotande väder den där dagen, men bilderna blev bra!