runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 862 Säva

Stenen vid Säva
Den här runstenen står i den så kallade Korsbacken i närheten av Säva gård och bro. Den upptäcktes 1944 då en bonde lät spränga stenen för att forsla bort den från en åker en bit från dagens uppställningsplats. Till hans försvar ska sägas att ristningsytan var vänd nedåt och att han genast anmälde sitt fynd. Som tur är kan man tydligt läsa det mesta än idag tack vare djupt huggna runor samt att den största skadan hamnade mellan själva runslingorna.

Det här är ett verk av den kände runmästaren Visäte, som har gjort ett tjugotal ristningar i framför allt sydöstra Uppland. Det här är den västligaste som man känner till, men kanske också den bästa av hans hand!

Platsnamnet Säva hette år 1376 Siviawadh, som alltså betyder 'vadsället där säv växer'. Troligen har den här stenen ursprungligen stått uppställd intill den gamla kungsvägen som drog förbi här och vidare över vadet. Även U 870 lär ha stått i anslutning till denna väg.

askeiR + auk + kiarþar x lata · reis- · þinsa · s-e-n · -f-iR ·
boro
þur · sin · forsihl · han uas · arfi · kuþbiona-
... sti
· risi

"Åsger och Gerdar låter resa denna sten efter sin broder Forseal. Han var Gudbjörns arvinge. Visäte ristade."

Tittar man på närbilden här till höger så skymtar runslingans slut fram (ungefär från mitten och utåt vänster med uppochned-vända runor), och där ser man Visätes ristarsignatur ... sti · risi. Även om man inte hade haft kvar hans signatur hade den här stenen med all sannolikhet ändå klassats som ett verk av Visäte, pga alla övriga kännetecken.
Visäte
Visäte var verksam under 1060-1070-talen och är känd för att utnyttja stenens yta optimalt, men att han kanske inte är så noga i det konstnärliga utförandet - skillnad på denna sten dock! En annan typisk detalj hos Visäte är att han har en något modernare ordföljd i sina inskrifter, tex sin fader istället för fader sin, eller som här broder sin Forseal istället för Forseal, broder sin. Han skriver också gärna lata reisa (låter resa) istället för litu raisa (lät resa), som många andra ristare, och han blandar gärna in kortkvistrunor.

Namnen på stenen är ganska vanliga, men forsihl finns bara här. Det är troligen ett tillnamn från början, som sedan blivit mannens riktiga namn. Det kommer av adjektivet forsiáll, som betyder 'försiktig' eller 'betänksam'. På fornsvenska fanns ett ord forsea, som även kunde betyda 'klokhet' eller 'förutseende'. H-et i namnet tror man helt enkelt är en felristning - det skulle vara ett a, men råkade bli ett n. Visäte högg nog bara dit rätt bistav och målade över den felaktiga när det begav sig!
Rundjuret

Närbild på rundjuret