runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 840 Dalby kyrka

Stenen i väggen på baksidan
I Dalbys kyrkas sakristievägg sitter denna lilla runsten inmurad, och det har den gjort alltsedan 1600-talet då sakristian byggdes. Tidigare lär den enligt Bureus ha suttit i den östra kyrkoväggen, så den har varit känd och dokumenterad sedan länge. Däremot var stenen överrappad av kyrkväggens puts, och återupptäcktes 1901 vid en reparation av kyrkan.

Dalby kyrka ligger vid sjön Ekoln där denna delar upp sig i en nordlig och en västlig arm. Det måste ha varit en utmärkt boplats på vikingatiden och innan dess, med tanke på att det var här man var tvungen att passera om man hade tänkt sig till Uppsala vattenvägen.

Ornamentiken är ren och ganska vacker i mitt tycke. Rundjurets ögonform avslöjar att det förmodligen rör sig om en inskrift från sent 1000-tal. Det finns drag  som påminner om Öpir, men jag tycker att det mer liknar runmästaren Fot om man studerar runornas form lite närmare. Det kan ju vara någon helt annan så klart, men som har influerats av en större mästare!

hulmfriþ · auk · fulkui · litu · risa · stain ·
þina · eftR · þorstain · faþur sinn

"Holmfrid och Folkvi läto resa denna sten efter Torsten, sin fader."

Det rör sig alltså om två kvinnor som har rest denna sten till minne av sin fader. Holmfrid är ett av de allra vanligaste vikingatida kvinnonamn som finns, medan Folkvi är så sällsynt att det troligen bara finns just här.

Se även U 842 och U 841.
Djuret på stenens mitt