runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtU695 U696 U699 U700 U702 U704 U705 U706 U708 U710 U711 U715 U716 U717 U719 U721 U722 U723 U724 U726 U727 U728 U729 U732 U734 U735 U737 U738 U739 U756 U757 Grillbytrakten
Klicka på en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Grillby med Trögd


U 695 Veckholms k:a
U 708 Kungs-Husby
U 721 Löts k:a
U 732 Grillby Sörskog
U 696 Veckholms k:a
U 710 Kungs-Husby
U 722 Löts k:a
U 734 Linsunda
U 699 Amnö
U 711 Nybygget
U 723 Hummelsta
U 735 Långarnö
U 700 Kynge
U 715 Ännesta
U 724 Hummelsta
U 737 Långarnö
U 702 Kynge
U 716 Viggby
U 726 Ramby
U 738 Villberga by
U 704 Öster-Dalby
U 717 Värnsta
U 727 Tängby
U 739 Gådi
U 705 Öster-Dalby
U 719 Folsberga
U 728 Tängby
U 756 Ullstämma
U 706 Öster-Dalby

U 729 Ågersta
U 757 Ullstämma


Trakten kring Grillby brukar sedan urminnes tid kallas för Trögd, vilket även är namnet på det gamla häradet. Kanske har namnet från början varit benämningen på den ö som idag är en halvö i Mälaren, och ordet skulle då närmast tydas som ett "tråg" med syfte på hur terrrängen såg ut från vattnet. Eller så är det helt enkelt det "tröga vattnet" som fått ge namn åt hela bygden. Det är dock inte vanligt att vattennamn fått beteckna även landet, så det troliga är att det är i Kungs-Husby som svaret finns. Det var nämligen en viktig husby, dvs kungsgård under medeltiden, och ortnamnet var då Husaby Trøgdh. Då är det troligen någon mindre terrängformation i närheten av kyrkan som åsyftas, och sedan har alltså hela bygden fått heta Trögd. Enköping i väster och Ekolsundsbroarna i öster markerar gräns för detta fornminnestäta område.