runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 851 Balingsta kyrka
nu vid Viks slott

Stenen vid fikabordet
Den här runstenen står uppställd utanför Viks slott. Enligt Dybeck så satt stenen i vapenhusets vägg i Balingsta kyrka innan den togs fram 1867. Det här var det största stycket av tre, men de övriga delarna har försvunnit sedan dess. Trots visst sökande har man inte hittat de förlorade stenstyckena, och man vet inte ens om de tillhörde den här stenen från början.

Runstenen är faktiskt ristad på båda sidorna, men baksidan var så övertäckt av lav när jag var där att det inte var någon mening att ta kort på den lilla slinga av ett djur som ska finnas där. Runorna finns enbart på den sida som avbildas. Synd och skam att denna sten inte finns kvar i ursprungligt skick, för det är stilsäkra och vackra slingor. Man kan bara spekulera i hur stor den har varit när den skapades.

Viks slott är faktiskt en av Sveriges bäst bevarade medeltida borgar, även om huvudbyggnaden är från 1500-talet. Väl värt ett besök!

uani· auk· siriþ ...
a
· yftR· ernfriþi· auk· fryg ...

"Vane(?) och Sigrid ... denna efter Ärnfrid och Frö- ..."
Mansnamnet Vane hittar man även på runstenen vid Balingsta prästgård, U 854, och man får förmoda att det rör sig om samma person, eftersom namnet är mycket ovanligt. Troligen är det ett tillnamn som betyder Ordet vanr kan betyda antingen 'van' eller 'utblottad'. Är det istället ordet vænn som är grunden betyder det i så fall 'vacker' eller 'lovande'. Både den här stenen och den vid prästgården antyder att det nog har funnits en mycket tidig kyrka och begravningsplats där. Kanske finns fler hemligheter i kyrkoväggen?
Viks slott
Viks slott