runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 19 Täby kyrka 

Den märkliga stenen i Täby kyrka
Det här är en av Närkes märkligaste runstenar - det står nämligen ingenting och runorna är inte riktigt som de ska! Troligen är det en ristning från 1400-talet, utförd av någon som inte kunde runor, men som ville göra en kopia av en sten som kanske stått i bygden tidigare. Den blev inmurad i kyrkan på 1600-talet som en "antiquitet" som man ville visa upp.

Enkel ornamentik som är oskickligt utförd, och ormen verkar vara ristad efter runorna. Georgskorset avslöjar därtill att stenen knappast hör hemma på 1000-talet.

Se även närbilden här nedanför för stuprunor, kortkvist-s och ev. dubbel-m, men troligen rör det sig alltså om en icke runkunnig person som utfört ristningen. Observera att runtexten här bredvid bara är ett försök att återge hur runorna ser ut, men eftersom vissa av runorna inte är runor, så är det lite knepigt.

Sven BF Janssons förslag till läsning:

þiuksti + ?fþu + bikRi + u?sþt + u?bos
uþmtkhbulmfsk x þuRkbkfk

På 1600-talet kunde man utläsa 'Moses' någonstans, vilket var ett bevis på att han måste ha varit inblandad på något vis. Kanske är det rentav därför Mosås heter som det gör? Trodde bönderna. På 1800-talet var det en bonde som sa att "Di säjer dä ska stå bätter på baksia", men det är väl tveksamt. Runan som betecknar dubbel-m finns förvisso i Ryssland, men att se ett samband mellan Täby och Novgorod är tämligen långsökt! Snarare påminner runorna om de tecken som finns på så kallade runstavar, som var en sorts kalender som användes av allmogen ända till 1800-talet.
Närbild på några av "runorna"
De märkliga "runorna"