runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 20 Granhammarskyrkan,
Vintrosa (nu på Örebro läns museum)

Granhammarshällen
Denna gravhäll har hittats två gånger! Först var det lantbrukaren Martin Palm som 1934 plöjde upp den tillsammans med "en massa människoben". Den var redan då i tre delar, och dessa placerade den gode bonden i ruinen till den gamla Granhammars kyrka, som snarare betraktas som ett gårdskapell än en riktig sockenkyrka. Sant är i alla fall att Granhammars kyrka är en av de allra äldsta i Närke, och man har vid utgrävningar hittat andra fantasieggande inventarier. Bland annat ett stenkors som snarast ser ut att höra hemma i engelskt 900-tal, och kopplar man detta till det faktum att kyrkan är så pass tidig är det lika lätt som Jan Guillou att börja fundera på vem som kan ha blivit begraven under denna sandstenshäll - det kanske är en riddare liknande Arn, fast med engelskt blod i sina ådror! Bokuppslag nu igen! Troligen är dock hällen från 1100-talet, men ändå.

Andra gången stenen "upptäcktes" var när man samma år förberedde konserveringen av kyrkans grundmurar. Man trodde då att hällen legat i den gamla kyrkans golv, men det kan alltså inte stämma. Sven BF Jansson talade nämligen personligen med lantbrukare Palm, som väl borde veta bäst i det här fallet! 1953 kom de tre delarna till Örebro läns museum, där de alltså finns än idag.

Åkern, som stenen hittades i, har varit en gammal kyrkogård från 1200-1300-talet. Stenen var väldigt nött och sliten redan när den hittades, och inte blev det bättre av att den fick ligga oskyddad ute i det fria i ett tjugotal år innan den kom till museet.

Det finns även andra kyrkoskatter från tidig medeltid att beskåda i museets trolska salar ...


...-ra...-a...---...l...t gara sten ifir sif-
...auiþr rist ru...ur guþ gati ant-...sal...

"...lät göra stenen över Seve(?). Åvid(?) ristade runorna. Gud tage (hans) ande och själ i sin vård."

Namnen på stenen är högst osäkra, och det finns ett antal förslag som alla är rimliga. Jag har valt Run-Jannes tolkning. Det är den enda sten i Närke som har en ristarsignatur, och hade inskriften varit intakt hade den säkert erbjudit intressant läsning.

Bilderna är tagna med tillstånd av Lars Skoghäll på Örebro läns museum.
Gravhällen på museet
Hällen som den ser ut i museets dunkla innandöme.