runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 14 Rönneberga 

Stenen på gården
En av Närkes vackraste runstenar hittades så sent som 1961 av lantbrukaren Valdemar Melin, när han och några karlar skulle ta grus på ägorna. Vid en lunchrast dröjde sig en av arbetarna kvar för att vända ner stenen i en grop, men när han baxade undan stenen såg han att den var full av tydliga runor - vilken upptäckt!

Runstenen är ganska skadad, men har reparerats med hjälp av cement och en kraftig järnten som stadgar invändigt.

Det här är en av fyra stenar i Närke som är rest av en kvinna. Som jämförelse kan sägas att omkring 1/4 av alla stenar i Sverige är resta av kvinnor.

I Närkes runinskrifter är slutorden: "Nä14 framstår, trots sin litenhet, som ett av Närkes vackraste runmonument." (Sven BF Jansson)!


: uibug : risti : sitin : efitr : -uin : sun : sin : auk : rikui

"Viborg reste sten efter (Sv)en, sin son, och Rikvi."

Rikvi var antingen syster till Sven, eller mer troligt ett halvsyskon eller en släkting på annat vis. Detta p.g.a att man har valt att foga namnet till ristningen på sluttampen lite på nåder, och till och med vid sidan av själva runslingan.

Vacker ornamentik med landskapets enda kristna kors, ett ringkors. Ett iriskt koppel håller ihop den smäckra drakkroppen, vars mandelformade öga säger att stenen troligen härrör från omkring 1030-1050.
En närbild
Bautastenen
Runstenen står vid ett gravfält med flera gravar, domarring och en bautasten (se bilden intill). Mitt i detta gravfält, verkligen mitt på alla gravar, står en mangårdsbyggnad av inte alltför gammalt datum!

En bautasten är en solitär upprest sten utan inskrift. Ordet bauta brukar översättas med böte, som betyder 'minne'. Det är alltså en minnessten över någon eller något som alla i bygden i alla fall kände till, så en inskrift har inte ansetts nödvändig. Eller så fanns ingen runristare att tillgå, eller så hade resaren inte råd.

Enligt uppgift heter husets nuvarande ägare passande nog Rune!