runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 32 Urvalla, Götlunda 

Ena sidan
Vid fastigheten Runeberg i Urvalla finner man denna runsten i trädgården under äppelträden. Ägarna till gården har varit vänliga nog att göra en liten grind i stängslet som annars omger tomten, så att besökare kan komma in. Tänk dock på att det faktiskt är privat mark om du vill ta dig en titt!

Det är en ovanlig sten på det viset att den är ristad på både fram- och baksidan.

När Dybeck var på resa i trakten 1862, fick han höra av ortsbefolkningen att de äldste sade sig veta att stenen stått rest längre norrut. På andra sidan om vägen, en bit bort längs åsen, finns än idag en stensättning, som Dybeck menade var den ursprunliga platsen. Han sade sig t.o.m. ha hittat gropen där stenen stått i detta "runeskepp", alldeles som vid Lunger (Nä 31). Idag är man nog överens om att stenen står där den alltid har stått, och det viktigaste argumentet för det är att den har stått här sedan 1600-talet.


: ulfr : auk : anuntr : titu : reisa : stein :

"Ulv och Anund lät resa sten"

t-runan i ordet 'litu' är säkert, och alltså en felristning!

Diftongerna finns kvar, vilket avslöjar att ristningen är från tidigt 1000-tal, men det mandelformade ögat antyder att den är från närmare mitten av samma sekel. Alltså torde stenen vara från omkring 1030-talet.

Närbild på stenens mittparti
Ornamentiken
Västra sidan


En vacker ornamentik pryder stenen på båda sidor. Det finns påfallande likheter med andra stenar i trakten, framför allt med Nä 26 och Nä 27 vid Glanshammars kyrka. Rundjuren slingrar sig i varandra i ett ganska invecklat mönster, och ska man sätta en etikett på stilen får det väl bli den s.k Mammenstilen. Troligen rör det sig dock om en lokal runmästare med personlig stil (som säkerligen lär ha inspirerats någonstans ifrån).

Runstenen står rest vid den gamla vägen mellan Örebro och Arboga, den så kallade Ramstigen. Urvalla har ortnamnsforskarna velat härleda från ett 'Ulvvarda', alltså 'vargvakten'. Namnet Ramstigen är också av omtvistat ursprung - antingen betyder det "den mörka skogsvägen" (ram = svart, mörk som i 'ramsvart') eller också har den fått sitt namn efter en lokal sägen om en jätte som hette Ram och som brukade kliva omkring i skogen som vägen passerade igenom. Välj själv!

: eftiR : h--- ---ur : sin : boana : kunuR

"efter H(olme fad)er sin, Gunnas make"


Namnet Holme är en gissning, men flera stenar i trakten avslöjar att det verkar ha varit ett vanligt namn. 'fader' är mer troligt än 'broder', på grund av platsbrist på stenen. Det senare kräver ju en runa mer. 'kunuR' står i genitiv, allstå 'Gunnas'.


Närbild på stenens mittparti

Ornamentiken