runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 9 Vesta, Kumla 

Vestastenen
Vestastenen är en så kallad götisk sten. Det innebär att det bara finns ett runband utan ornamentik eller ormkropp. Den här stenen är kanske det tydligaste exemplet på att landskapet Närke är en gränstrakt mellan Mälardalens runstenar och de något tidigare från Västergötland. Så här ser många stenar ut från det senare landskapet, men knappast någon i t.ex. Uppland.

Stenen har flyttats minst en gång - tidigare stod den inne i skogen som gräns mellan trenne byar: Hjortsberga, Vesta och Kihla. Men den roligaste flyttningen vittnar Olof Celsius om:

Thenne stenen hade en Länsman med några
bönder något mehr än 2 alnar i jorden neder-
gräfwit, at jag omöjeligen funnit honom, om
jag icke först råkat them som honom neder-
grafvit. Jag frågade hvarföre the thet giordt?
Svarades at en publication icke länge sedan
uplästes, med befallning, at man sådana
monumenter borde förwara ...

Snacka om missuppfattning av bevara och förvara!

k...-(i) : riþi : stin : þna : eftR : erbrn : -u...- : sin :

"Gunvi reste denna sten efter Ärnbjörn sin make."

Inskriften är ganska sliten, mest pga att det är en sandsten. Dessutom finns det uppgifter om att hobby-runologer på 1800-talet "bättrade på"  ristningslinjerna med hjälp av en kniv, men eftersom sandsten inte är särskilt hårt, så blev många linjer ristade som inte fanns där från början.

Troligen står kvinnonamnet kunui i början, dvs Gunvi. Dels verkar namnet sluta på -i, dels är det sista ordet förmodligen bunta, alltså 'make'. Anledningen till att man tror det är att det helt enkelt inte får plats med broder eller fader eller så. Står det bunta, måste alltså resaren vara en kvinna, och alltså är det troligt att det första namnet slutar på -i, eftersom det är så pass vanligt bland vikingatida namn.

Det är lite bökigt att hitta hit, men stenen står sydost om Kumla och söder om Hällabrottet längs en liten grusväg som går förbi Ytongs fabriksområde. En sommarstuga ligger alldeles intill på motsatt sida vägen.


Kung Kruses sten

Ibland har Vestastenen blandats ihop med den så kallade Kung Kruses sten, men den senare ligger en bit bort vid ett vägskäl. Den är ingen runsten ens, utan ett block av en sedimentär bergart med förmodligen gammal havsbotten från jordens urtid. Ett avtryck i denna sten har ansetts vara ett fotsteg, varför den även kallats Fjätasten. En sägen om vem som trampat på den finns säkert...