runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 29 Apelboda, Glanshammar

Apelbodastenen
Denna spruckna, men lagade, runsten står rest mitt ute på en åkerholme. Det är en intressant sten därvidlag att den har ett ord inristat som endast finns här - 'fullmanligen'.

Runstenen upptäcktes av bonden Erik Olsson i mitten på 1800-talet när han skulle bygga sig en ny lada. Han sprängde stenen för att få den i mer lätthanterliga delar, men när han vände på bitarna upptäcktes runorna. En länsman Holmblad såg till att Kungliga vitterhetsakademin fick kännedom om stenen, så att den kunde räddas åt eftervärlden. Ett par järnkrämpor håller ihop stenen, och den har dessutom fått en delvis ny rot av cement. Stenen är av svart granit och står rest vid den gamla Eriksgatan som drog förbi här.

Runorna är vackert huggna och mycket tydliga. Det finns fem kortkvistrunor bland övriga normalrunor. Ornamentiken är inte alltför avancerad, men det finns vissa likheter med ormhuvudet på den här stenen och den vid Nasta (Nä 34), men även Nä 26 känns likartad. Bilden nedan är från en infoskylt bredvid runstenen.

bofriþr : let : resa : eftir : biurn : bruþur : si(n)
: han : uar : farin : fultrekila

"Bofrid lät resa efter Björn, broder sin. Han hade farit fullmanligen..."

Alliteration på slutet i vad som anses vara en långrad på fornyrðislag. Slutraden kan även tolkas: "...han hade manligen farit vida" (enligt Sven BF Jansson).

Uttrycket 'fultrekila' är ett så kallat hapax-ord, dvs ett ord inom språkvetenskapliga kretsar som bara förekommer på ett enda ställe. I det här fallet gäller det bland runinskrifter. Det är väl något för närkingar att yvas över, men ordet är även känt från den isländska diktningen:

Sjá hefr mínn / fótr á fornar brautir / fulldrengila gengit.
"Denna min fot har fullmanligen gått på gamla vägar."

Stenen på lite närmare håll
fultrikila

Ordet fultrekila i närbild

Stenen sedd så nära det går att komma utan att delar av den försvinner ur bild.

Åkerholmen
Utsikt mot stenen
Åkerholmen som stenen står på
Utsikt över åkrarna (stenen precis i mitten)