runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Eksjö
Östkusten
Växjö


Sm 154 Högsby kyrka

Stenen i kyrkan
Denna besynnerligt formade runsten står idag uppställd i vapenhuset till Högsby kyrka. Tidigare satt den på ett mycket märkligt ställe, nämligen femton meter upp på fasaden till kyrktornet! Då var det inte så lätt att tyda några runor utan kikare. Det tokigaste av allt är att stenen från början satt i marknivå, men när tornet restaurerades 1885 murades alltså stenen in så högt upp att ingen kunde läsa inskriften.

Nåväl. Det här är en runsten som finns omnämnd redan på 1500-talet av J. Rhezelius. Han skriver bland annat om en lustig episod där en riddare Måns lät föra bort stenen från tingshögarna vid bron söder om kyrkan. Givetvis skulle den användas till bygget av den nya stenkyrkan, och därför murades stenen in i södra kyrkomuren. Problemet var bara att stenen på något mystiskt vis kravlade tillbaka till sin plats vid bron var natt. Till slut murades stenen in över den ena av kyrkportarna, och då fann den ro. Där satt den alltså ända till 1885, då någon tänkte en bokstavligt talat högtflygande tanke, och lät foga in den smala runstenen i tornet.

Även Bureus nämner en hel del om stenen i sina anteckningar i Ransakningarna. Där kan man bland annat läsa om hur självaste Axel Oxenstierna vid ett besök i trakten ska ha sett runstenen och läst vad det stod för hans rättare i socknen: "Men hwad dett war kan han nu inttet påminna sig."

Här nedanför ses kyrktornet, och runstenen var placerad strax under de tre tornluckorna.

sigtrykR x let x setia x stein x þena x
eftiR
x haltan x faþur x sin x kuþ x hia ...

"Sigtrygg lät sätta denna sten
efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe ..."
Läsningen av runorna är det inga problem med, förutom slutet på inskriften där det saknas en bit av stenen. Som synes saknar runorna färg idag. Ornamentik saknas helt, men stenens säregna form är ett estetiskt uttryck så gott som något. Namnet Sigtrygg är inte särskilt vanligt förekommande på runstenar. Desto vanligare var dock namnet på högättat folk i Norge, då det finns i flera olika historiska källor.

Det har funnits en runsten till i kyrkans vapenhus, Sm 153. Den är nu försvunnen, och man befarar att den rentav kan ha förstörts vid kyrkans ombyggnation 1774. Annars lär den ligga någonstans i väggarna, och kanske att den kommer fram vid någon framtida restaurering eller liknande. Inskriften var som följer:

tosti : auk : k ... ftiR : bofi faþur : s ...

"Toste och ... efter Bove, sin fader."
Kyrktornet
Högsby kyrka
Halvdan
Portkläpp
En närbild på namnet Halvdan (haltan).
En ovanligt vacker portkläpp leder oss in i kyrkan!