runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 71 Hansta 

Hanstastenen
Den här runstenen står vid vägkanten strax väster om Vingåker i riktning mor Högsjö. Idag står den rest vid en gammal milsten på en mindre åkerholme, men när den hittades 1898 låg den i lerig mark omkring 300 meter vid vägkorsningen in mot gården Hansta. Det var på vippen att stenen hamnade i en brotrumma, men ristningen upptäcktes i tid. Då restes stenen i Kesäters park, visserligen upp och ner, men flyttades sedermera till den nuvarande platsen.

Vingåker i fjärran
Vingåkers kyrka skymtar mellan träden i mitten

Ristningen är mycket svårt anfrätt efter att ha legat i jorden under så lång tid, och det är svårt att hitta runorna eller än mindre att få ut något vettigt av det som kan ha stått. Både Brate och Wessén avstår från att försöka sig på någon läsning som skulle kunna hålla. Man skönjer hur som helst en ganska enkel runslinga, och mitt på stenen finns ett kors.----k--rnur þasi iftiR ----faur
+ siu-- ... ariul-r

"???"
Gravbacken och runstenen
Den lilla backen med stenar från åkern bakom, och snett nedåt höger (utanför bild) står även milstenen.
Närbild på "faur"
Slutet på den högra slingan visar hur grunda runorna är

Brate vill gärna se ett
karþu bro på slutet, men det är nog ett önsketänkande. Det ser faktiskt mer ut som det ovan angivna ariul-r och inget mer.

Att det är uråldriga trakter som stenen hittades i råder det ingen tvekan om när man tittar på kartan. Här finns närliggande namn som Berga och Lunda samt fler gårdar med -sta på slutet. De förra indikerar minst 1500 års bondebeygd, och gårdsnamnen på -sta åtminstone vikingatid. Spännande är det!