runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö FV 1973; 189 Julita 

Julitastenen
Den här runstenen står uppställd inne på Julitas kultur- och friluftsmuseum (som ägs och drivs av Nordiska museet). Man skymtar själva mangårdsbyggnaden ("Stora huset") i bakgrunden, och skulle man kunna vända sig om på bilden ser man de så kallade Skansenhusen åt andra hållet. Se bilderna här nedanför.

Stenen hittades vid arkeologiska utgrävningar 1972 i det gamla klostret som finns på området. Den låg då under marken, ungefär mitt emellan de två hus som man ser på bilden. Troligen har stenen fungerat som en tröskel. Beteckningen på stenen fick den efter publiceringen i Fornvännen året efter.

Ett enkelt kors har prytt stenens topp, men som synes är stenen delvis avslagen upptill. Runorna följer annars kanten väldigt väl, förutom det sista ordet (sin) som står mitt på stenen.

: urmar : raisti : stin : þisa : aftiR : þurkil : faþur : : sin :

"Ormar reste denna sten efter Torkel, fader sin."

Ormar är ett inte alltför vanligt namn i runinskrifter, men förekommer på åtminstone några stenar till. Torkel däremot är mycket vanligare. Runorna är tydligt huggna och lättlästa.

Anmärkningsvärt är annars att Julita socken och trakten där omkring är väldigt fattigt på runristningar.

Innergård vid Skansenhusen

Julitagård
De så kallade Skansenhusen
Skansenhusen
Herrgården
"Stora huset"

Jag kände faktisktinte till den här stenen förrän jag fick syn på den under ett besök på Julita med familjen. Det är sådana utflykter som kan kallas lyckade!