runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 1164 Stora Runhällen

Hällen i Runhällen
Den här runstenen står rest på samma punkt där tre socknar möts - Västerlövsta, Enåker och Huddunge. Idag är det gamla fyrvägskälet ett minne blott, men avfarten in mot Runhällen från R67 ligger trots allt fortfarande alldeles intill.

Som synes är det här ett praktverk av den stilbildande runmästaren Livsten. Slingorna från ormen kring det centrala rundjuret är både vackra och harmoniska, liksom det efter stenens kant anpassade runbandet. Uppe till vänster blandar sig dessutom runbandsormen in i det övriga ringlandet tillsammans med rundjurets svans. Raffinerat! Karaktäristiskt för Livsten är det stora fyrfotadjuret mitt på stenen, och man menar att det är Jellingmonumentet i Danmark som är upphovet till detta stildrag. Enligt en tolkning ska det vara ett kristet lejon som segrar över den slingrande asatron.

Redan Celsius påpekade Livstens konstfulla handlag med en lakonisk formulering:

En skiön och konstig ritning.


+ erlyg + lit + akua + sten +
yfti
+ un ... e ... + sen +
lifsten
+ iyk + runi +

"Ärnlög lät hugga stenen efter ... sin ... Livsten högg runorna."

Tyvärr har namnet på den döde gått förlorat, men det finns en trevlig lokal sägen om vem som äras bör:

Det berättes allmänt, at på Heden, som går mellan Löfsta, Enåkers
och Nora socknar, har stådt en Fältslagtning emellan en Upsala
Konung och en Hälsingelands Konung, derest denne sednare med
des son, som äfwen skal warit med, blifwit ihjälslagen; Til wedermäle
deraf skal store Runhäls stenen wara satt, hwilken nu icke wäl kan
läsas.

Som om inte det vore nog har det levt kvar en tradition i Runhällen att slaget verkligen ägt rum och att inskriften ska läsas: "Här ligger jag Rune, där min son Sune." Sune ska alltså ligga under runstenen vid Lilla Runhällen! Kuriöst men kul!
Lifsten
Livsten var verksam i Uppland och han bildade skola med sin stil i mitten av 1000-talet. Hans kanske främste elev anses vara Röd-Balle, som med sin ambullerande runristarverkstad är mest bekant från Selaön i Sörmland och på vissa platser i Västmanland.