runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtVr 1 Vr 2 Vr 3 Vr 4 Vr 5 Värmland
Välj en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Värmland


Vr 1 Järsberg
Vr 2 Rör, Väse
Vr 3 Västra Hovlanda, Hammarö
Vr 4 Övre Ulleruds kyrka
Vr 5 Kila kyrka
Skramlestenen


I Värmland finns det inte särskilt många runinskrifter från vikingatiden eller tidigare. Däremot finns en hel del sentida ristningar, men av dessa kommer jag här bara att ta upp Vr 4 och Vr 5. Det finns dock en mycket intressant urnordisk runsten i Järsberg, vilket kanske kompenserar det annars så skrala runlandskapet.