runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 132 Rickelstorp

Stenen i skogen
Denna lilla runsten står idag en bit in i skogen alldeles intill en bäck (som skymtar i bakgrunden på bilden). Bilvägen går idag förbi ett trettiotal meter söderut, men när stenen restes stod den vid det gamla brofästet som ledde den gamla vägen över vattnet. 1690 stod den upprest, men 1742 hade den just blivit upprest igen efter att ha legat omkullvräkt.

Namnet Rickelstorp är tidigast belagt i skrift från 1542 och skrevs då Rekulstorp. Det är ett torp med det fornnordiska mansnamnet Rikulf som förled. Namnet består av ord för 'förnäm' eller 'mäktig' + ett 'ulv', alltså varg.

Runslingan är ett enkelt runband, och vissa av runorna är lite skadade och därmed svårlästa. Det finns tolkningar av det första namnet som indikerar att det i så fall har funnits runor innan hilhi, men det verkar inte alltför troligt att det är en Brynhild eller någon annan som döljer sig bakom inskriften!


hilhi : raisti : stein : þeni : eftiR : fin : faþur · sin

"Helge reste denna sten efter Finn sin fader."

Helge är ett vanligt mansnamn från vikingatiden, men Finn är desto ovanligare i runinskrifterna - det finns bara på två runstenar till.

När jag var där i aug-05 var vattenståndet i bäcken så högt att den lilla stigen var omöjlig att gå på ens med stövlar. Den omgivande granskogen är allt annat än promenadvänlig, och trots att sträckan från vägen är tämligen kort, var det "ett äventyr" (för att citera min son Samuel som var med) att ta sig dit.
Infoskylten i närheten
Skylt i närheten av stenen med lite kul info