runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 127 Bona, Bredestad kyrka

Stenen bakom häcken
Den här runstenen har inte behandlats särskilt varsamt sedan den ristades, och det är nästan märkvärdigt att den över huvud taget går att se idag. I september 1952 hittade man nämligen ett fragment av en runsten i spiselhällen när Bona gästgivaregård skulle restaureras och senare två delar till som påträffades i husgrunden. I december slutligen fann man ytterligare ett litet fragment som hör till samma sten. De tre första delarna passade ihop, men den sista lilla flisan (som bara hade ett a inristat) satt någon annanstans på stenen.

Som framgår av bilden sammanfogade man delarna med cement innan den restes utanför den gamla gården intill Bredestad kyrka.

Av det lilla man kan utläsa framträder mansnamnet Hákon. Det kanske inte låter så upphetsande, men faktum är att det var få på vikingatiden som hette Håkan, då det var ett namn förbehållet hövdingar och kungasöner. Det är lätt att tänka sig ett släktskap med en annan fragmentarisk sten, Sm 76, som inte står så långt härifrån. Kanske har innehållet i inskriften varit likartat som på den stenen, eller kanske att det har funnits en lokal hövding med namnet Håkan.

Sjön Ralången sträckte sig ända hit upp på 1000-talet, och Bredestadsdalen var med all säkerhet en god jordbruksbygd. Kyrkan är uråldrig om man får tro traditionen och att det har funnits en tingsplats här vet man med säkerhet. Den s.k. Kungsvägen drog även förbi här, och ett stort gravfält visar att platsen var betydelsefull.

... a ... aR : hakunaR : þ-t : ru-s : far- ...

"... Håkans, det ..."

Man vill gärna läsa in ett hár (hög) och konr (ättling) i namnet Håkan, med andra ord en högättad person.

Namnet Bredestad finns belagt från 1292 och skrevs då på följande vis: Bredhestadhum. Det syftar på den bredare och bördigare delen av dalen, som troligtvis var uppodlad redan då den här stenen restes.

En halv kilometer norrut finns dessutom en hög s.k. fallossten, som kan påvisa en förhistorisk fruktbarhetskult!
Stenen i Komstad
Stenen i Komstad som också nämner en Håkan