runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 133 Sunneränga

Sunnerängastenen
Denna ståtliga och för Småland väl ornamenterade runsten står intill den urgamla landsvägen mellan Eksjö och Tranås. Platsen är nog den ursprungliga, men landsvägen har både blivit större och flyttat en bit åt öster. Den gamla vägsträckningen finns dock kvar, om än tämligen övervuxen och föga använd! Se bild nedan:

Gamla vägen

Det var faktiskt här som den så kallade Kungsvägen drog fram mellan Linköping och Kalmar, och 1741 reste till exempel Carl von Linné förbi här på sin resa mot Öland. Platsen sades då vara "Sönder-ängs backa", som också kallats Sunneränga Rum eller Rummet kort och gott. I ortnamn betyder oftast ett rum en öppen plats, en glänta eller en naturlig äng.

Inte särskilt långt från runstenen hittar man en forngrav (storhög) från yngre järnålder på höjdryggen där vägen slingrat sig fram redan i förhistorisk tid. Byn Sunneränga kan man belägga i källorna under tidig medeltid, och den var då fyra gårdar stor.

: klakR : risþi : stin : þaisi : aftR : sun : sin : þur : biaurn :

"Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn."

Namnet klakR är aningen svårt att bestämt tyda. Det kan antingen vara ett namn från det fornsvenska glægger, 'skarpsynt', eller så ska det läsas klakkR, 'klack', i betydelsen bergstopp eller bergknalle. I båda fallen rör det sig nog hur som helst om ett tillnamn.

Figuren mitt på stenen är troligen en varg, och där ovanför finns ett rikligt ornamenterat kors.
En närbild på stenens mitt