runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland


U 679 Skokloster

Stenen vid norra väggen
Denna lilla runsten ser man direkt från parkeringen vid Skoklosters slott, om man bara lyfter blicken upp mot kyrkans norra fasad. Går man sedan medsols runt kyrkan stöter man först på U 678, och infattad i klockstapeln hittar man U 681.

Den här stenen nämns redan i september 1707 av Johan Peringskiöld som var på besök vid slottet. Han skriver bland annat att stenen sitter inmurad i kyrkogårdsmuren, bakom en stor ask. Det tog fyra man en hel dag att hugga ner trädet för att därefter kunna frilägga runstenen! Däremot tycks inget hända vad gäller att ta fram stenen, för på 1800-talet kommer Dybeck hit, och han konstaterar att stenen då finns på samma ställe i muren. Troligen är det just den gode Dybeck som ser till att stenen hamnar där den står idag, men det finns mig veterligen inget skrivet om en sådan insats.

Som man lätt kan se, är stenen ordentligt skadad på hela vänstersidan, och var det redan 1707.

... þ ... litu· raisa· stain· þino
· eftiR· iþin· faþur· sin· 

"... lät resa denna sten efter Heden, sin fader."
Av naturliga skäl kan man förstås inte läsa den första delen av inskriften, men man kan konstatera att både ornamentiken är väldigt typisk och runinskriften följer den enklaste versionen av den så kallade resarformeln. Namnet Heden betyder luden, vilket förmodligen innebär att det var ett tillnamn på en person som gärna gick klädd i päls eller som var ovanligt hårig. Se gärna Vs 13 från Badelunda för en utförligare fundering kring namnet. När det gäller Bureus eventuella släktskap med mannen hänvisar jag till U 678.
Slingans huvud

Stenen sedd från parkeringen
Skoklosters kyrka här till vänster, och en närbild på den del av stenen där runorna finns bevarade.

Slingan i närbild