runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 758 Enköping
nu i Afzeliusparken

Stenen i parken
Det här är en väldigt vacker och stilren runsten som tillskrivs runmästaren Tidkume. Hans egen signatur har försvunnit i vänsterkanten, men inskriften och ornamentiken är så påfallande lik den som finns på U 759, så det är inga problem att föra även denna sten till hans verk.

Idag står stenen rest i den lilla Afzeliusparken vid den gamla prästgården i Enköping. När Bureus skrev om den 1642 lär den ha funnits i dörren till den redan då förstörda S:t Ilians kyrka. Senare användes den till grundsten i prästgården, och Dybeck konstaterade att så fortfarande var fallet när han var där på 1800-talet. Då låg den till hälften under jord, och när den några år senare rappades över doldes den helt. Det var faktiskt så att runstenen glömdes bort, men genom RAÄ:s arbete återupptäcktes den igen 1947. I samband med detta togs den fram och restes på sin nuvarande plats.

Ruinerna på bilden här nedanför kommer från den medeltida kyrkan S:t Ilian, som troligen uppfördes på 1200-talet. Man vet att den fram till 1548 var Enköpings stads kyrka, men på Bureus tid vid mitten av 1600-talet hade den rivits. Stenar och annat meterial återanvändes förstås, och det var så den här runstenen kom att hamna i prästgårdens grund. Lite längre upp i backen finns rester från ytterligare en kyrka, men den revs redan innan S:t Ilian hade börjat byggas.

Kyrkan som idag tjänar som stadskyrka kallas Vårfrukyrkan. Från början var det en kyrka som enbart var avsedd för omlanden, dvs alla bönder som bodde utanför Enköpings hank och stör. Men efter rivningen av S:t Ilian 1548 fick Vårfrukyrkan även ta hand om själasörjandet för stadens invånare.

ikibirn : ak : þiR : bryþr : litu : risa : stin :
þina : at : ikhul : faþur : sin :
ku
þ : hilbi : anta : hns btr : þin : h-n : h--
... - : -ar- : -- ... ---- : risti : runaR
· þasi

"Ingebjörn och bröderna med honom läto resa denna sten
efter Igul, sin fader.
Gud hjälpe hans ande bättre än han
(har gjort sig förtjänt av. Tidkume) ristade dessa runor."
Ristningsytan är nött mitt på stenen, och det beror nog mest på att den som sagt låg som tröskel till den gamla kyrkan.
Kyrkoruinen
Närbild på rundjuret
Ristningen är alltså utförd av Tiðkumi, eller Tidkume på dagens svenska. Om honom vet man framför allt att han var verksam runt Enköping, och det finns ett tiotal ristningar som man brukar tillskriva honom. Otto von Friesen anser att Tidkume var elev till Livsten. Tidkume var dock inte lika skicklig som sin läromästare vare sig det gäller det konstnärliga eller själva huggtekniken. Anledningen till att man tror att Tidkume gått i lära hos Livsten är att de har påfallande likartade runslingor, och det så karakteristiska rundjuret finns hos båda.

För en kommentar kring det något märkliga slutet på inskriften hänvisar jag till grannstenen U 759. Det är inte så farligt som det låter!

Rundjuret på stenens mitt