runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 759 Enköping
nu i Skolparken

Stenen i parken
Det står två runstenar resta i Skolparken i Enköping (se bilden nedan). Det här är den ena, och den andra är U 760. Anteckningar om den här stenen finns i flera olika källor från 1800-talet, och alla nämner att den satt infogad som en del i en mur eller stengärdesgård runt en gammal kyrkogård.

Skolparken
De båda runstenarna i Skolparken

Läsningen börjar för ovanlighetens skull uppe i högra hörnet, vid drakormens huvud. Annars är ju det vanliga att börja läsa nere till vänster på en runsten. Det första namnet i den här inskriften är minst sagt lite märkligt stavat - birynhiifR. Att det är en Brynjulv (eller dagens Brynolf om man så vill) är väl det troligaste, även om Brate kan tänka sig en Björnulv. Oavsett vilket så kan man bara konstatera att de två i-runorna faktiskt verkar sakna bistavar. Antingen har u-runans respektive l-runans bistavar nötts bort, trots att de kvarvarande huvudstavarna är tydliga, eller så har den gode Tidkume helt enkelt missat att hugga dessa spår. Välj själv!


Herren Gud - Guð drottinn -
kuþ trutin

birynhiifR : ak : hrifnkR : ak : sik : ualti :
utu : risa : stin : dini : at : askiR : faþur : sin :
kuþ trutin : hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiR : til : kart
: tiþkumi : risti : runaR : þasi

"Brynjulv och Rävning (?) och Sigvalde läto resa denna sten
efter Åsger, sin fader. Herren Gud hjälpe hans ande bättre
än han gjort sig förtjänt av. Tidkume ristede dessa runor."
Ristaren heter alltså Tidkume, och det är således samme man som har gjort U 758 ett stycke längre bort i Afzeliusparken. Se den stenen för lite mer info om runmästaren Tiðkumi.
"Herren Gud"
Djuret
En närbild på det av Livsten inspirerade rundjuret
Det finns några anmärkningsvärda delar i den här texten som gör den extra intressant. För det första står det kuþ trutin, vilket betyder 'Herren Gud'. Det är inte så vanligt, men finns trots allt på  några stenar till. En drott är det gamla ordet för en hövding eller kung, och användes även efter vikingatiden som en hög militär titel. Det är för övrigt samma ordstam som återfinns i det ännu gällande drottning, vilket alltså är den feminina formen av titeln - drottens fru.

För det andra står det 'Gud hjälpe hans ande bättre
än han gjort sig förtjänt av'. Den formuleringen finns också på andra stenar (se t.ex. Sö 210), och betyder helt enkelt att man önskar den döde ett bättre liv i eftervärlden än vad det här usla jordelivet hade att erbjuda. Det har alltså inget att göra med att den döde var en usling eller så, vilket man lätt kan förledas att tro.