runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 794 Vindsberga

Vindsbergablocket
Det här är ett stort stenblock vars ena sida har en mycket skadad runinskrift. Det enda man säkert kan uttyda är orden "fader sin", och det är verkligen inte mycket att komma med. Vittringen av stenytan är naturlig, även om det ser ut som om någon har sprängt eller hackat bort ett stort stycke på vänstersidan. RAÄ lagade hjälpligt några större sprickor i stenbumlingen med hjälp av stenkitt år 1946, vilket nog var tur för framtida besökare.

Runblocket ligger en knapp kilometer från Tillinge kyrka i skogskanten vid en åker. Bakom stenen fortsätter en bred kraftledningsgata, och ledningarna passerar rakt ovanför.

Det verkar som om ingen har känt till ristningen före 1925, då en viss O. A. Öberg skriver några anteckningar om stenen. Han tyckte då att stilen påminde om Livstens, men det är svårt att avgöra om det är rimligt eller inte.

+ ik- ... þu- ... r + faþur + sen +

"... sin fader ..."
Runorna står mycket glest, så trots att en stor del av stenytan har försvunnit eller vittrat sönder verkar det som om det inte rör sig om fler än tio-tolv förlorade runor. Elias Wessén och Sven B.F. Jansson har en teori om att det kanske har varit en Ingiþora som låtit hugga stenen. Detta på grund av att det var ett vanligt kvinnonamn i dessa trakter, och att det skulle passa in bra på den yta som nu är borta. Då kanske det kan ha stått:

ikiþura + lit + akua + at följt av ett mansnamn och faþur + sen.

Bara spekulationer dock!
Fader sin

Här står "faþur" på stenen för den som ser ...