runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtU1164 Vs1 Vs2 Vs9 Vs10 Vs13 Vs14 Vs18 Vs19 Vs20 Vs22 Vs24 Östra Västmanland
Välj en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Västmanland


Vs1 St Rytterne kyrkoruin
Vs13 Anundshög
Vs20 Romfartuna kyrka
Vs2 St Rytterne kyrkoruin
Vs14 Björksta kyrka
Vs22 Ulvsta, Svanå bruk
Vs9 Saltängsbron
Vs18 Berga, Skultuna Vs24 Hassmyra
Vs10 Saltängsbron
Vs19 Berga, Skultuna
U 1164 Runhällen


I Västmanland ser spridningen av runinskrifter ut på likartat sätt som i Närke. För det första har de båda landskapen ungefär lika många runstenar, och för det andra står de resta i gamla kultur- och odlingstrakter. Skogs- och bergstrakterna i de västra delarna av Västmanland var under vikingatiden knappt bebodda. Flera av stenarna i Västmanland är dessutom skadade, men det finns några riktiga praktexemplar, t.ex den vid Hassmyra. Ett annat ställe som väcker nyfikenheten är Anundshögsområdet med skeppsättningar, storhög, bautastenskantad vägbank och förstås en runsten.

Det har även funnits en runmästare vid namn Litle ("den lille"), och han finns bara representerad i det här landskapet. Han har ett väldigt typiskt kors i form av ett klöverblad. En mycket säregen dörr från Björksta kyrka är en annan unik ristning, men som nu förvaras på Historiska museet i Stockholm.