runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 20 Romfartuna kyrka 

Stenen i nischen
Detta är en fin liten runsten som från 1959 finns inne i Romfartuna kyrka. Placeringen är som synes i en nisch, som är belägen i vapenhusets östra vägg.

Kyrktornet

Kyrkan går åtminstone tillbaka till tidigt 1300-tal, då det första belägget för ortnamnet finns bevarat - in Rumfaratunum. Det något kryptiska Rumfarar betyder helt enkelt slättbor. Efterleden är så klart ett vanligt tuna, dvs ett inhägnat område, men i ortnamnssammanhang har det snarare betydelse som den viktigaste gården i trakten.

tiori : ok : iuon : litu : resa : sten : ytiR
 : uibiorn : faþur ... litli : risti·  runiR

"Djure och Johan läto resa stenen efter
Vibjörn, sin fader. Litle ristade runorna.
"
Mansnamnet Djure är inte särskilt vanligt på runstenar, medan Johan förekommer desto oftare. Det är för övrigt det äldsta kristna namnet i vårt land som man med säkerhet känner till.

Ristaren Litli har signerat en sten till, nämligen Vs 27, men han ligger förmodligen bakom flera. Se t.ex. Vs 22 vid Svanå bruk.

Den första anteckningen om den här stenen är så noggrant daterad som till den 25 juli 1727, och då är det den mångförslagne fornforskaren Celsius som undersöker stenen. Han konstaterar att den ligger illa vid prästgården utanför "förstuguqwisten", och påpekar att den bör flyttas. Så sker inte förrän på 1800-talet, och då lutas den bara helt sonika mot väggen till det Sparvenfeldtska gravkoret (som ses på bilden här bredvid). Därefter stod den mot väggen vid den södra ingången (som också ses på bilden), vilket bl.a Brate kunde konstatera.
Romfartuna kyrka
Bilderna på kyrkan i helbild och själva runstenen är tagna av Björn Jonsson i Västerås. Jag tackar för vänligheten att få använda dem!