runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 24 Hassmyra 

Odendisa-stenen
Den här intressanta runstenen står idag uppställd vid Fläckebo hembygdsgård, men den låg tidigare tudelad på kyrkans mark ner mot sjön. År 1900 hade man en "runstensfest" i juni, då man under storståtliga former uppmärksammade att bygden gemensamt bekostat lagningen och resningen av Odendisastenen, som den kom att kallas.

Erik Brate var där och höll tal till de omkring 200 personer som närvarade! Kyrkoherden höll också tal, man utbringade fyrfaldigt leve och sjöng Kungssången, Du gamla du fria, Vintern rasat och Vårt land innan direktör Holmberg höll ett "lärorikt föredrag" om "Kvinnan såsom en uppbyggande och nedbrytande makt". Ja, jösses! Det var tider då Heidenstam och Sven Hedin stred med patriotismens fana mot bland andra Strindberg och en framväxande arbetarklass.

Hembygdsgården
Hembygdsgården där stenen står (ner till höger, utanför bilden)

Runstenen blev hur som helst bevarad åt eftervärlden, och det är vi tacksamma för idag. Efter den sedvanliga resarformeln följer en hel fornyrðislagstrof:

KumbR hifrøya
til Hasvimyra
æigi bætri,
þan byi raðr.
Rauð-BalliR risti
runiR þessaR.
SigmundaR vaR (Oðindis)
systiR goð.

buonti x kuþr x hulmkoetr x lit x resa x ufteR x oþintisu x kunu x seno x kumbr x hifrya x til x hasuimura x iki betr x þon x byi raþr roþbalir x risti x runi x þisa x sikmuntaR x uaR ... sestR x kuþ

"Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendisa, sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården. Rödballe ristade dessa runor. Till Sigmund var (Odendisa) en god syster."

Röd-Balles signatur
Fläckebo kyrka
roþbalir : Röd-Balles signatur
Fläckebo kyrka sedd från hembygdsgården
Namnet Holmgöt är mycket ovanligt och Odendisa finns bara här. Den här stenen är som synes signerad av den store runmästaren Balle, även om han har skrivit Röd-Balle här. Det finns en annan inskrift i Västmanland som han har gjort, men då skrev han Balli hinn rauði. Med största sannolikhet var Balle en rödhårig (rödskäggig) man.
Odendisa
Stenen där den står

Två av mina barn (Samuel och Rebecca) försöker läsa vad det står på stenen. Man ser hur stenen står placerad och skymtar Fläcksjön i bakgrunden.
Odendisas namn på stenen